Verslag van de ondernemingsraad

Verslag van de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Actium heeft in 2017 veel aandacht gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie.  We hebben - net als voorgaande jaren - kritisch gekeken naar voorgestelde wijzigingen, waarbij we de verschillende belangen van de organisatie en haar medewerkers tegen elkaar hebben afgewogen. Hierin staan voor ons eerlijkheid en transparantie voorop. 2017 stond ook in het teken van verkiezingen voor de nieuwe Ondernemingsraad en de nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden. in dit verslag geven we een zo compleet mogelijk beeld van de door ons behandelde zaken en activiteiten in het jaar 2017.

Samenstelling OR in 2017

Samenstelling OR in 2017
Naam Rol Benoemd sinds
André Enninga Voorzitter december 2008
Martin Zwiers Vicevoorzitter oktober 2011
Wouter Slagter Secretaris december 2014
André Radix vicesecretaris december 2008
Froukje Homans OR-lid december 2014
Arjan Bruining OR-lid december 2015
Sonja Pastoor OR-lid december 2016

Onderwerpen

Adviesaanvragen 

 • Van plannen & evalueren naar een waardevol gesprek;
 • Uitbesteding storingsdienst aan Pricon.

Instemmingsverzoeken  

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Verzuimbeleid 'beterschap door leiderschap'.

Informatierecht 

 • Begroting en jaarrapportage;
 • Begroting en meerjarenplanning;
 • Activiteitenoverzicht 2017;
 • Periodieke rapportages 2016/2017.

Overige onderwerpen 

 • Strategische koers 2018-2021;
 • Beloningsonderzoek woondiensten (Aedes);
 • Duurzame inzetbaarheid / vitaliteit;
 • Inzetbeloning;
 • Wijzigingen Arbowet;
 • CAO onderhandelingen.

Vergaderingen

 • vergaderingen ondernemingsraad (6);
 • overlegvergadering ondernemingsraad met directeur-bestuurder (9);
 • vergadering ondernemingsraad met Raad van Commissarissen (1);
 • Cursus Ondernemingsraad.

Vooruitblik 2018
In 2018 gaat de Ondernemingsraad in een volledig nieuwe samenstelling van start.  Thema’s als duurzame inzetbaarheid, ARBO, organisatieontwikkeling en de nieuwe manier van plannen & beoordelen staan dan op de agenda

Wij wensen de nieuwe OR veel succes! 

Namens de Ondernemingsraad,
André Enninga (voorzitter)