Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt ons jaarrapport 2017. In dit jaar hebben wij ons Ondernemingsplan 2013-2017 'Met minder meer toekomst' afgerond. Dit ondernemingsplan kwam tot stand in een roerige tijd. Een tijd waarin de overheid het werkveld van corporaties versmalde en we kritische keuzes moesten maken over onze organisatie, manier van werken en onze dienstverlening. Deze uitdaging zijn we met zijn allen aangegaan. Ik ben trots op de manier waarop iedereen binnen Actium heeft bijgedragen aan bezuinigingen, besparingen en verbeteringen, zodat we succesvol onze strategische opgaven konden realiseren. We hebben vele mooie resultaten geboekt in de afgelopen periode. Ook in 2017!

In 2017 openden we de deur voor 1337 nieuwe huurders.  We leverden 146 nieuwe huurwoningen op. En aan 340 huurwoningen hebben we groot onderhoud verricht. Deze woningen zijn zowel aan de binnenkant als buitenkant sterk verbeterd. De bewoners hadden veel inspraak in de planvorming en de keuze van de aannemer en het ontwerp. Door diverse duurzame investeringen zijn de huurwoningen tevens naar energielabel A gebracht. Zo hebben we weer een flinke slag gemaakt in de verduurzaming van onze woningvoorraad. In september plaatsten we bovendien het 30.000ste zonnepaneel op één van onze huurwoningen in Oosterwolde.  

We zien en helpen onze klanten graag. Daarom trokken tijdens onze jaarlijkse personeelsdag alle 160 Actium-medewerkers er op uit om extra hulp te bieden aan onze huurders.  We bakten taarten, wandelden met ouderen, deden oud Hollandse spelletjes, wasten ramen, snoeiden hagen en deden nog veel meer. En op de landelijke 'Dag van het huren' trakteerden wij 80 huurders die kampen met eenzaamheid en isolement op een gezellige middag in het Drents Museum. 

Een nieuwe strategische koers die kleur geeft aan alles wat we doen
Naast het afronden van het ondernemingsplan, hebben we in 2017 ook een nieuwe koers voor de komende jaren vastgesteld.  We blijven continu werken aan ‘een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst’. De leidraad daarvoor hebben we vastgelegd in onze strategische koers 2018-2021`Wij zijn Actium'. Een koers die past bij de organisatie die we zijn geworden. Een organisatie die verantwoordelijkheid durft te nemen en in staat is om professioneel met speelruimte om te gaan. Onze koers is daarmee een kompas dat richting geeft aan de keuzes die we maken en de activiteiten die we uitvoeren.

Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst
Zoals we willen werken, zo maakten we de koers. Met oog voor ieder mens, duurzaam en vernieuwend. Samen met medewerkers, huurders(organisatie) en samenwerkingspartners kreeg de inhoud in 2017 zijn vorm en kleur. We kozen ervoor ons op vernieuwende manieren te laten inspireren. We bezochten ons eigen filmhuis, gingen met maatschappelijke partners naar de bioscoop en zochten verdieping met een filosoof. We organiseerden themabijeenkomsten, dronken koffie met 150 trouwe huurders en vroegen hen wat zij belangrijk vinden. Vanaf 2018 werken we volgens de leidraad van deze duurzame koers aan een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst.

Ik wens u veel leesplezier.

Elles Dost  
Directeur-bestuurder